DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Når året na­er­mer sig sin af­slut­ning, er det al­tid ved at va­e­re tid til at kig­ge på di­ver­se kårin­ger.

En af de me­re tra­di­tions­ri­ge er Di­vi­sions­for­e­nin­gens ud­de­ling af ’Årets fod­bold­spil­ler’, og skal man tro book­ma­ker­ne, så bli­ver der ik­ke den sto­re tvivl om ud­fal­det.

Så­le­des er Dan­ske Spil blot i 1,60 på, at Kas­per Sch­mei­chel lø­ber med tit­len ef­ter et år, hvor han sen­sa­tio­nelt blev kå­ret som me­ster med Lei­ce­ster. Nor­di­cBet er end­da end­nu me­re sik­re på kårin­gen og gi­ver blot od­ds 1,45, hvor Thomas Dela­ney i om­kring fem gan­ge pen­ge­ne er na­er­me­ste ud­for­drer.

»Lei­ce­ster-ke­e­pe­ren har haft en for­ry­gen­de sa­e­son med et overraskende og flot en­gelsk mester­skab samt fle­re flot­te pra­e­sta­tio­ner på lands­hol­det,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.