2,55

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Med over­gan­gen til Mi­cha­el Ski­b­be som ny land­stra­e­ner, har der va­e­ret nog­le fle­re mål i Gra­e­ken­lands kam­pe, og selv om der kun faldt ét mål i ven­skabs­kam­pen mod Hvi­derusland, var det ik­ke for­di, at der ik­ke var sto­re chan­cer i den kamp. Bos­ni­en er og­så et hold, der som ud­gangs­punkt nor­malt er mål i, mens man ik­ke er så dyg­tig til at for­sva­re. Det ta­ler imod spil­let, at Bos­ni­en i en sva­er ude­kamp kan ta­en­kes at pak­ke sig ned, og da de for to år si­den var i At­hen, blev den 0-0, men alt i alt skal der ef­ter tra­e­ner­skif­tet sta­dig va­e­re va­er­di i mindst tre scor­in­ger.

Od­ds er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.