1 ,50

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hat­ten af for Fa­e­rø­er­nes start på tur­ne­rin­gen, men man må trods alt og­så kon­sta­te­re, at da man så mød­te klas­se­mod­stand mod Portu­gal, var man chan­ce­lø­se og ik­ke i na­er­he­den af at sco­re. Schweiz har et so­lidt hold, ik­ke mindst de­fen­sivt, hvil­ket man og­så så un­der EM. I de sid­ste 19 be­ty­den­de kam­pe på eget gra­es har man holdt bu­ret rent i de 11 af kam­pe­ne, og spe­ci­elt mod de min­dre hold er det me­get sja­el­dent, at man luk­ker mål ind. Der­for gi­ver det god me­ning at spil­le på, at Schweiz vin­der kam­pen uden at Fa­e­rø­er­ne får sco­ret.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.