Brød­ba­ge­rens skøn­ne glu­ten­fri bol­ler

BT - - SØNDAG -

1,2 li­ter vand 15 gram lop­pe­frø 14 gram ga­er 100 gram yog­hurt 1 spsk. hon­ning 100 gram hør­frø 100 gram hav­re­gryn (evt. spe­ci­al­frem­stil­let) 25 gram salt 400 gram hav­re­mel 400 gram bog­h­ve­de­mel

Så­dan gør du:

Dag 1: Kom vand og ga­er i en skål og rør ga­e­ren ud i van­det. Tilsa­et lop­pe­frø og rør godt rundt i blan­din­gen. Tilsa­et her­ef­ter de øv­ri­ge in­gre­di­en­ser og rør det godt rundt, til du får en ens­ar­tet dej. Til­føj lidt ek­stra vand, hvis dej­en er for fast. Lad dej­en stå ude på køk­ken­bor­det i to ti­mer og lad den her­ef­ter kold­ha­e­ve i skå­len i kø­le­ska­bet til na­e­ste dag.

Dag 2: Tag dej­en ud af kø­le­ska­bet og lad den stå et par ti­mer på køk­ken­bor­det. Form for­sig­tigt bol­ler­ne med en spi­se­ske, som er dyp­pet i vand, og sa­et dem af på ba­ge­pla­den evt. med en an­den ske. Kom bol­ler­ne i ov­nen ved 250 gra­der i 10 mi­nut­ter, så de får kulør. Skru ned på 220 gra­der og bag dem vi­de­re i ca. 25–30 mi­nut­ter, til de er let gyld­ne. Af­køl her­ef­ter bol­ler­ne på en ba­ge­rist. TIP: Hav­re­mel og bog­h­ve­de­mel kan sag­tens skif­tes ud med f.eks. ki­ka­er­te­mel el­ler ma­js­mel. Hør­frø kan er­stat­tes af f.eks. chi­af­rø.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.