MADSKO­LE

BT - - SØNDAG -

En slag­ter, en ba­ger, en grønt­sagsen­tu­si­ast og to des­sert­kok­ke skif­tes hver uge til at gi­ve os de bed­ste tri­cks og op­skrif­ter. God for­nø­jel­se!

Godt brød gør folk lyk­ke­li­ge, me­ner Ni­co­lai Hal­ken Skyt­te, der an­ses for at va­e­re gud­far til mo­der­ne dansk brød. Han var med til at ska­be gour­met­ba­ger­t­ren­den, først som brø­d­ud­vik­ler og ba­ger­me­ster hos Em­me­ry’s og se­ne­re hos Mey­ers Ba­ge­ri. Står og­så bag to po­pu­la­e­re ba­gebø­ger – ’Den øko­lo­gi­ske ba­ger’ ud­gi­vet i sam­ar­bej­de med Em­me­ry’s og med­for­fat­ter af ’Mey­ers ba­ge­ri’. I dag er han til­ba­ge som ba­ger­me­ster og brø­d­ud­vik­ler hos Em­me­ry’s.

I KØKKENET I DAG: Ni­co­lai Hal­ken Skyt­te Brød­ba­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.