Slut med nat­te­frost og hu­er

BT - - NYHEDER -

VEJR Den kom­men­de uge by­der på go­de nyhe­der til dig, der er død­tra­et af det iskol­de novem­ber­vejr. Mildt vejr, in­gen nat­te­frost og op til 12 gra­der.

Så­dan ly­der vejr-me­nu­en man­dag og re­sten af ugen.

»Der bla­e­ser varm luft ind over det syd­li­ge Skan­di­navi­en ve­st­fra i den kom­men­de uge. Det bli­ver me­get lu­ne­re, end vi har va­e­ret vant til i den se­ne­ste tid - med tem­pe­ra­tu­rer op til 12 gra­der i det syd­li­ge Jyl­land på tirs­dag. Re­sten af ugen får vi syv til 10 gra­der,« si­ger vagt­chef Dan Nilsvall fra DMI. fra

DMIs prog­no­ser ty­der end­da på, at det mil­de vejr fort­sa­et­ter novem­ber ud. Det for­ven­tes dog, at der vil kom­me et dyk i tem­pe­ra­tu­ren igen på lør­dag, hvor vi igen skal for­ven­te en kortva­rig pe­ri­o­de med nat­te­frost. Og må­ske en­kel­te ste­der med hvid ned­bør i den kom­men­de we­e­kend. Regntø­jet frem igen Nat­te­frost slip­per vi dog for fra man­dag nat og ind­til lør­dag mor­gen. I den pe­ri­o­de kan vi med ro i sin­det la­eg­ge hu­er og hand­sker til­ba­ge i kla­e­de­ska­bet – og i ste­det fin­de regntø­jet og gum­mi­støv­ler­ne frem igen.

DMI for­ven­ter nem­lig spred­te regn­by­ger i ugen, der kom­mer. Det be­gyn­der man­dag ef­ter­mid­dag med regn i den nord­li­ge og ve­st­li­ge del af Jyl­land, og man­dag af­ten fort­sa­et­ter regn­vej­ret i de sy­døst­li­ge eg­ne af lan­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.