Jesus Kristus

BT - - NYHEDER -

»Hold da ka­eft, hvor gjor­de det ondt.« Så­dan lød den helt spon­ta­ne re­ak­tion fra stunt­mand Las­se Spang Ol­sen, da han for to år si­den be­slut­te­de helt bog­sta­ve­ligt at gå i Jesu fod­spor og la­de sig kors­fa­e­ste. Selv­om han i sin kar­ri­e­re hav­de prø­vet lidt af hvert, kun­ne in­tet må­le sig med den smer­te, der jog gen­nem krop­pen, da det før­ste søm blev ban­ket gen­nem hans hånd, der blev nag­let fast til det kors, han skul­le ha­en­ge på.

Men Las­se Spang Ol­sens smer­ter har va­e­ret det re­ne vand ved si­den af Jesus’.

Iføl­ge rets­me­di­ci­ner Jør­gen Lan­ge Thom­sen hav­de Jesus nem­lig in­den kors­fa­e­stel­sen mod­ta­get ’39 pi­skeslag med ro­mer­nes on­dar­te­de pi­ske, der bar me­tal­pig­ge, han blev iført en tor­ne­kro­ne, der fik ham til at blø­de, og han var tvun­get til selv at sla­e­be sit kors’.

Og i mod­sa­et­ning til stunt­man­dens korte op­hold, hang Jesus på kor­set i seks ti­mer, før han blev pil­let ned.

Jør­gen Lan­ge Thom­sens te­se er, at Jesus sand­syn­lig­vis er ble­vet na­eg­tet bå­de mad og drik­ke, og at han der­for har va­e­ret sta­er­kt sva­ek­ket al­le­re­de in­den kors­fa­e­stel­sen, hvor blod og va­e­sker si­ve­de fra hans sår.

Så kon­klu­sio­nen er helt klar. Jesu død har va­e­ret ufat­te­lig smer­te­fuld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.