Fle­re tv-se­ri­er om boy­band på vej

BT - - NYHEDER -

Boy­band har stor­hit­tet på te­e­na­ge­va­e­rel­ser i de se­ne­ste tre år­ti­er, og nu ryk­ker de og­så ind på tv-skaermen i fik­tiv form.

Den 23-åri­ge tid­li­ge­re One Di­rection-stjer­ne Zayn Ma­lik, der vend­te grup­pen ryg­gen sid­ste år, er net­op nu i fuld gang med at ud­vik­le se­ri­en ’Boys’, om dan­nel­sen af et boy­band, til den ame­ri­kan­ske tv-sta­tion NBC.

Sam­ti­dig er to me­re er­far­ne tid­li­ge­re te­e­ni­do­ler, 47-åri­ge Don­nie Wa­hl­berg fra NKOTB (New Kids on The Blo­ck) og 43-åri­ge Ni­ck La­chey fra 98 De­gree, i gang med at ud­vik­le ko­me­di­en ’En­co­re’ til tv-sta­tio­nen CBS, skri­ver Va­ri­e­ty.

Wa­hl­berg de­bu­te­re­de og stor­hit­te­de som bad boy i sen­fir­ser­ne i det, man­ge be­teg­ner som det før­ste kom­merci­el­le boy­band, New Kids on The Blo­ck. Det nu vel­voks­ne man­band blev gen­dan­net i 2008 og har net­op va­e­ret på grup­pens ot­ten­de fi­re-da­ges cru­i­se med fans og an­non­ce­rer i den kom­men­de uge en 45-da­ges tur­né sam­men med Pau­la Ab­dul og Boyz II Men i det nye år. Ved si­den af mu­sik­ken har han og­så skabt sig en kar­ri­e­re som sku­e­spil­ler med bl.a. en ho­ved­rol­le i po­li­ti-se­ri­en ’Blue Bloods’ og pro­du­cer af fle­re tv-se­ri­er.

Ma­nuskrip­tet til ’En­co­re’ bli­ver i øv­rigt skre­vet af Doug El­lin, der og­så stod bag den po­pu­la­e­re se­rie ’En­tou­ra­ge’, om li­vet som Hol­lywood­stjer­ne på vej frem, pro­du­ce­ret af Mark Wa­hl­berg – Don­nie Wa­hl­bergs lil­le­bror.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.