Lewis Ha­milt­ons sejr be­va­rer spa­en­din­gen før sid­ste løb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@sporten.dk Lewis Ha­milt­on vi­ste ner­ver af stål og vandt lø­bet i Bra­si­li­en.

Det var en vig­tig en af slagsen, for Lewis Ha­milt­ons re­sul­tat be­ty­der, at ver­dens­mester­ska­bet først af­gø­res, når fel­tet ram­mer Abu Dha­bi om 14 da­ge i årets grand­prix.

Her har ty­ske Ni­co Ros­berg med en an­den­plads i Bra­si­li­en et for­spring på 12 po­int ned til team­ri­va­len. Der­med skal han ram­mes af sort uheld el­ler kø­re et vir­ke­lig skidt løb, hvis Lewis Ha­milt­on skal sny­de ham for tit­len end­nu en gang.

Selv om det ser na­er­mest umu­ligt ud på for­hånd, har Lewis Ha­milt­on ik­ke op­gi­vet hå­bet om at vin­de sin kar­ri­e­res fjer­de VM-ti­tel.

»Jeg er sta­dig på jagt, og alt, jeg kan gø­re, er, hvad jeg gør li­ge nu. En­de­lig er hold­bar­he­den god, og det er re­sul­ta­ter­ne vir­ke­lig et be­vis på nu,« sag­de Ha­milt­on ef­ter lø­bet i Bra­si­li­en.

Om­vendt kon­sta­te­re­de Ni­co Ros­berg, at han ba­re blev slå­et af en godt kø­ren­de hold­kam­me­rat.

»Det gik ik­ke li­ge min vej i for­hold til sej­ren, og Lewis kør­te rig­tig godt,« sag­de han. Drøm gik i op­fyl­del­se For Lewis Ha­milt­on var sej­ren ek­stra vig­tig. Som stor fan af den af­dø­de For­mel 1-le­gen­de Ayr­ton Sen­na, er lø­bet på In­ter­la­gos no­get, han al­tid har drømt om at vin­de. Og nu lyk­ke­des det så. »Det her løb har jeg al­tid drømt om at vin­de, li­ge si­den jeg var me­get, me­get ung,« sag­de han fra sej­r­spo­di­et.

Jeg er sta­dig på jagt, og alt, jeg kan gø­re, er, hvad jeg gør li­ge nu Lewis Ha­milt­on om chan­cen for at ind­hen­te Ni­co Ros­bergs fø­ring

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.