Jo­ly­on Pal­mer, Re­nault

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sens ri­val ud­gik tid­ligt i lø­bet, da han plud­se­lig ban­ke­de op i Da­ni­il Kvy­at. Uhel­det ske­te på langsi­den, og han øde­lag­de sin bil. Eng­la­en­de­ren sag­de bag­ef­ter, at han ik­ke kun­ne se Kvy­at i reg­nen, men det er en af den slags uheld, som går un­der ka­te­go­ri­en, helt unød­ven­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.