1,67

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se man­ge mål kom­me i den­ne kamp. Det er to af de bed­ste hold de­fen­sivt, som her mø­des. Ho­bro har i de se­ne­ste syv kam­pe blot luk­ket tre mål ind og har ge­ne­relt set hel­ler ik­ke af­gi­vet man­ge chan­cer. Mod­sat ska­ber man ik­ke det vil­de i åbent spil, og død­bol­de kan HB Kø­ge nor­malt godt for­sva­re. Va­er­ter­ne le­ver på en sta­erk or­ga­ni­sa­tion, og da de to hold mød­tes tid­li­ge­re på ef­ter­å­ret i Ho­bro, blev det da og­så en me­get taktisk af­fa­e­re, hvor der ik­ke kom man­ge chan­cer og da hel­ler in­gen mål. Vi spil­ler der­for på ’un­der 2,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.