Sejr blåstemp­ler CL-del­ta­gel­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

på et ni­veau, hvor vi har gjort os fortjent til sejr ind­til vi­de­re, så det var fedt, at det fla­ske­de sig,« til­fø­je­de han.

Med sej­ren har ve­stjy­der­ne nu tre po­int, hvor man er halvvejs i grup­pe­spil­let, og der er fi­re po­int op til plad­ser­ne, der gi­ver avan­ce­ment fra grup­pen.

»Vi er sta­dig i li­ve i pulj­en, men at kom­me vi­de­re kra­e­ver, at vi hen­ter nog­le po­int på ude­ba­ne, og det har va­e­ret den sto­re ha­em­sko for os ind­til vi­de­re,« på­pe­ge­de han. Fle­re gan­ge var TTH op­pe at fø­re med fi­re mål i lø­bet af før­ste halv­leg, men de tyr­ki­ske me­stre fra Besik­tas fik luk­ket hul­let in­den pau­sen, hvor stil­lin­gen var 14-14.

Som an­den halv­leg skred frem, trak hjem­me­hol­det fra, og ef­ter 20 mi­nut­ters spil før­te TTH med 25-21.

Den fø­ring for­må­e­de tyr­ker­ne Pla­nen var, at vi skul­le stå godt i for­sva­ret, og så skul­le vi lø­be kon­tra. Så var det jo fint, at Ras­mus Lind i må­let red­de­de os nog­le gan­ge, så vi kun­ne kom­me til at lø­be de kon­tra­er ik­ke at hen­te, og med en sejr på 2925 kan TTH ny­de sin før­ste Cham­pions Le­ague-sejr samt sa­et­te to til­tra­eng­te po­int på kon­to­en.

»Pla­nen var, at vi skul­le stå godt i for­sva­ret, og så skul­le vi lø­be kon­tra. Så var det jo fint, at Ras­mus Lind i må­let red­de­de os nog­le gan­ge, så vi kun­ne kom­me til at lø­be de kon­tra­er,« sag­de fløj­en Magnus Bram­m­ing, der blev top­sco­rer med ni mål.

Selv er må­l­vog­te­ren dog me­re be­ske­den om­kring sin egen pra­e­sta­tion, der af hol­dets ch­eftra­e­ner blev be­skre­vet som ’fan­ta­stisk’.

»Jeg er ik­ke så me­get for at ta­le om min egen pra­e­sta­tion. Der var da nog­le fi­ne red­nin­ger, men de to po­int er det vig­tig­ste,« på­pe­ge­de Ras­mus Lind.

Na­e­ste kamp for TTH er på ude­ba­ne i den ru­ma­en­ske ho­ved­stad, Buka­rest, hvor Di­na­mo Bucu­re­sti tors­dag ta­ger imod. Se­ne­st de to hold mød­tes i grup­pen, spil­le­de de 32-32 i Holste­bro.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.