Eg­gerts kiks ko­ste­de dyrt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­ders Eg­gert hav­de mu­lig­he­den for at sik­re et po­int til sit hold, Flens­burg-Han­dewitt, i lo­kal­bra­get mod THW Ki­el.

I al­ler­sid­ste se­kund blev Flens­burgs Las­se Svan brem­set ulov­ligt, men lands­man­den Eg­gert – der nor­malt er gan­ske sik­ker fra syv­me­ter­stre­gen – send­te kam­pens sid­ste kast på stol­pen, og så vandt Ki­el 24-23.

Der­med led Flens­burg sa­e­so­nens før­ste liga­ne­der­lag ef­ter at ha­ve ind­ledt sa­e­so­nen med ni sej­re i li­ge så man­ge kam­pe. Re­sul­ta­tet sen­der Ki­el på før­ste­plad­sen, mens Flens­burg dum­per ned på tred­je­plad­sen, to po­int ef­ter ri­va­ler­ne, men med en kamp til go­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.