HÅ­BETS HOLD

BT - - VENSKABSKAMP -

HÅ­BETS HOLD ER et sam­ar­bej­de mel­lem or­ga­ni­sa­tio­nen ’Børn, Un­ge og Sorg’ og Ger­lev Idra­ets­højsko­le. Pro­jek­tet støt­tes af Carls­berg Sport­s­fond, og Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg ind­går som am­bas­sa­dør og med­spil­ler – ik­ke mindst på bag­grund af at mi­ste sin far som helt ung. Børn og un­ge kan of­te fø­le sig ale­ne, når de ram­mes af tab af men­ne­sker, de hol­der af, skils­mis­se i fa­mi­li­en, el­ler hvis de selv ka­em­per med per­son­li­ge pro­ble­mer. Må­let med ’Hå­bets Hold’ er at gi­ve klub­ber­ne in­spira­tion til at styr­ke for­nem­mel­sen af sam­hø­rig­hed og holdånd og at få sam­men­hol­det til at for­plan­te sig uden for fod­bold­ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.