Mester­bok­se­rens Dan­marks bedst kend­te skral­de­mand

BT - - NYHEDER -

Tom Hans Han Si­den Tom

Bogs er 71 år, er chri­sti­ans­hav­ner­dreng og en af Dan­marks stør­ste bok­se­re gen­nem ti­den. Ef­ter kar­ri­e­ren hav­de han job som bl.a. mu­rer­ar­bejds­mand, fa­engsels­be­tjent og skral­de­mand.

kar­ri­e­re blev for al­vor slå­et i gang i for­bin­del­se med OL i 1964, hvor han nå­e­de kvart­fi­na­len, og han kom i stald hos pro­mo­tor Mo­gens Pal­le umid­del­bart ef­ter og bok­se­de som pro­fes­sio­nel frem til 1974.

har syv eu­ro­pa­mester­tit­ler i ba­el­tet. Ud af si­ne 86 prof-kam­pe vandt han de 77 og tab­te ot­te.

1982 gift med Ire­ne Bogs. Par­ret bor i Hvi­d­ov­re.

Bogs er far til seks børn – fem døtre og en søn – fra tre ae­g­te­ska­ber. Bør­ne­ne har ska­en­ket ham i alt 13 bør­ne­børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.