Bi­o­tek-ko­met dømt for kurs­fusk

BT - - NYHEDER -

Ef­ter fle­re år med ap­pel­ler og tov­tra­ek­ke­ri er det tid­li­ge­re bi­o­tek­sel­skab Neu­ro­search af Hø­jeste­ret ble­vet dømt for kurs­ma­ni­pu­la­tion. Det op­ly­ser sel­ska­bet via fonds­bør­sen.

Sa­gen om­hand­ler et ka­o­tisk for­løb i 2010, da sel­ska­bet, der blev star­tet af As­ger Aamund, i en pe­ri­o­de gav mar­ke­det den op­fat­tel­se, at mid­let Hun­te­xil hav­de kla­ret et af­gø­ren­de stu­die. Det hav­de det ik­ke, og det fik kur­sen på Neu­ro­search til at kol­lap­se.

»Det er me­get be­kla­ge­ligt, at Hø­jeste­ret har stad­fa­e­stet Østre Lands­rets dom i sa­gen i be­tragt­ning af, at Østre Lands­ret fri­fandt sel­ska­bets da­va­e­ren­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for sam­me for­hold. Neu­ro­search ef­ter­kom­mer dog na­tur­lig­vis Hø­jeste­rets af­gø­rel­se,« skri­ver be­sty­rel­ses­for­mand Ka­rin Gar­re i en med­del­el­se.

Tid­li­ge­re er for­hen­va­e­ren­de di­rek­tør for Neu­ro­search Flem­m­ing Pe­der­sen ble­vet fri­kendt for kurs­ma­ni­pu­la­tion i sam­me sag.

»Sel­ska­bet vil nu med den­ne dom ar­bej­de på en hur­tig af­kla­ring af frem­ti­den,« skri­ver Ka­rin Gar­re.

Sel­ska­bets ak­tier var ved bør­sluk­ke­tid fre­dag 61 mia. kr. va­erd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.