Ki­na tru­er USA

BT - - NYHEDER -

Ki­nas le­del­se ven­der ik­ke den an­den kind til, hvis USAs kom­men­de pra­esi­dent, Do­nald Trump, la­eg­ger en af­gift på op mod 45 pct. på ki­ne­si­ske va­rer, som han lo­ve­de un­der valg­kam­pen.

’Så vil Ki­na gø­re gen­ga­eld. En po­r­tion Bo­e­ing-or­drer bli­ver er­stat­tet af Air­bus. Sal­get af ame­ri­kan­ske bi­ler og iPho­ne får et til­ba­ge­slag i Ki­na, og im­port af ame­ri­kan­ske so­jabøn­ner og ma­js stop­per. Ki­na kan og­så be­gra­en­se an­tal­let af ki­ne­si­ske stu­den­ter i USA,’ hed det i går på le­der­plads i avi­sen Glo­bal Ti­mes, der reg­nes for ta­le­rør for Ki­nas Kom­mu­ni­sti­ske Par­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.