EU-chef: Vi er en su­per­magt

BT - - NYHEDER -

EU er al­le­re­de en su­per­magt. Men EU skal bli­ve end­nu bed­re til at ud­nyt­te sit po­ten­ti­a­le i sik­ker­heds- og for­svar­spo­li­tik­ken for at sik­re eu­ro­pa­e­er­ne stør­re sik­ker­hed.

Det sag­de EUs uden­rigs­chef Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni (fo­to) i går ved an­kom­sten til et uden­rigs­mi­ni­s­ter­mø­de i Bruxel­les.

»Vi kø­rer 17 mis­sio­ner og ope­ra­tio­ner un­der EU-flag. Al­le er me­get vig­ti­ge. Og nog­le af dem er di­rek­te koblet op på FNs freds­be­va­ren­de ope­ra­tio­ner,« sag­de hun.

EUs uden­rigs­mi­ni­stre skul­le på mø­det dis­ku­te­re, hvor langt de vil gå vi­de­re i den fa­el­les for­svars- og sik­ker­heds­po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.