Nu skal høns hol­des un­der tag

BT - - NYHEDER -

Høns og an­dre fug­le i fan­gen­skab skal fra nat­ten til i dag bag hegn og un­der tag for at for­hin­dre fug­le­in­flu­en­za­en i at bre­de sig. Det med­del­te Fø­de­va­re­sty­rel­sen i går. Der­med ska­er­per sty­rel­sen reg­ler­ne for at hol­de fjer­krae.

Hidtil har man an­be­fa­let, at al­le, der hol­der el­ler op­dra­et­ter fjer­krae, at hol­de fug­le­ne in­den­dørs. Men nu er det alt­så ble­vet et lov­krav, der ga­el­der fra nat­ten til i dag. De nye reg­ler ga­el­der ik­ke aen­der, ga­es og fjer­vildt, der ik­ke kan hol­des in­den­dørs.

Stram­nin­gen kom­mer, ef­ter at fug­le­in­flu­en­za­en har bredt sig og er kon­sta­te­ret blandt vil­de må­ger, aen­der og sva­ner. Fug­le­in­flu­en­za­en er af ty­pen H5N8 og er ik­ke far­lig for men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.