CLEESE: BA­RE MI­NE EKS-KONER DØR

BT - - NYHEDER -

SORT HU­MOR ’Mon­ty Pyt­hon’- og ’Hal­løj på Ba­de­ho­tel­let’-stjer­nen Jo­hn Cleese cho­ke­re­de alt og al­le, da han til­svi­ne­de si­ne eks­ko­ner i et tal­ks­how. I det ame­ri­kan­ske tv­pro­gram ’Co­nan O’ Bri­en’ var Jo­hn Cleese ga­est. Her faldt snak­ken på hans man­ge koner, der har ko­stet ham dyrt i skils­mis­ser. Cleese har tabt over 215 mio. kr. til si­ne tre eks-koner, hvil­ket de nu hø­rer for, skri­ver Daily Mail.

»Jeg har va­e­ret gift i 34 år. Med fi­re for­skel­li­ge kvin­der. Min ko­ne Bar­ba­ra Thren­taum, dø­de af leuka­e­mi i 2013. Vid­ste du det? Jeg var me­get ked af det, for­di det var den for­ker­te, der dø­de,« sag­de han spot­ten­de, mens Co­nan gri­ne­de og spurg­te:

Jo­hn Cleese, der li­ge nu er gift med sin fjer­de ko­ne, Jen­ni­fer Wa­de, der er 32 år yn­gre end Cleese, send­te der­ef­ter en kind­he­st mod si­ne tid­li­ge­re koner:

»Jeg vil­le va­e­re ri­me­lig glad, hvis ba­re én af dem dø­de. Jeg har ik­ke no­get imod dem som men­ne­sker. Og jeg øn­sker dem dø­de på den ra­rest mu­li­ge må­de. Ik­ke som en lang­som smer­te­fuld død over man­ge år, men me­re en hur­tig død som f.eks et trae, der fal­der ned over dem,« sag­de Cleese i in­ter­viewet.

Sam­ti­dig ind­s­kød Cle­e­ses kol­le­ga Eric Id­le, der og­så var i stu­di­et, at op­skrif­ten på at ha­ve en ko­ne var at bo i to for­skel­li­ge lan­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.