Te­e­na­gepi­ge fort­sat fa­engs­let for ter­r­or­pla­ner

BT - - NYHEDER -

AL­VOR­LIG SAG En 16-årig pi­ge har fri­vil­ligt få­et for­la­en­get sin va­re­ta­egts­fa­engs­ling i den så­kald­te Kund­by­sag, hvor hun er sig­tet for at vil­le bom­be to sko­ler på Sja­el­land. En 24-årig mand, som er sig­tet for at med­vir­ke til pla­ner­ne, er og­så fa­engs­let i sa­gen. Han får li­ge­som pi­gen for­la­en­get va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen med fi­re uger – dog ik­ke fri­vil­ligt.

Det op­ly­ser an­kla­ger i sa­gen Las­se Bie­hl, som ik­ke har yder­li­ge­re at si­ge, da rets­mø­det i går blev af­holdt for luk­ke­de dø­re.

De to un­ge men­ne­sker har sid­det fa­engs­let si­den ja­nu­ar i år. Beg­ge na­eg­ter sig skyl­di­ge i sig­tel­ser­ne.

Den 16-åri­ge pi­ge blev an­holdt 13. ja­nu­ar, da Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti gen­nem­før­te en stør­re po­li­ti­ak­tion på en adres­se ved Kund­by, ik­ke langt fra Hol­ba­ek.

Den den­gang 15-åri­ge pi­ge, der er kon­ver­te­ret til is­lam, blev sig­tet for at vil­le ud­fø­re an­greb mod den jø­di­ske sko­le Ca­ro­li­nesko­len i Kø­ben­havn og Sydsko­len i Få­re­vej­le med hjem­mela­ve­de bom­ber.

Den 24-åri­ge mand blev sig­tet for at med­vir­ke til hen­des ter­r­or­pla­ner. De har an­gi­ve­ligt mødt hin­an­den over in­ter­net­tet. Sa­er­li­ge om­sta­en­dig­he­der Iføl­ge an­kla­ger Las­se Bie­hl er ef­ter­forsk­nin­gen nu her 10 må­ne­der se­ne­re i sin af­slut­ten­de fa­se.

Han reg­ner med, at po­li­ti­et er fa­er­dig med at ef­ter­for­ske om­kring jul.

»Det er en ka­em­pe­stor ef­ter­forsk­ning, der fyl­der man­ge ring­bind. Vi har af­hørt fle­re hund­re­de vid­ner,« sag­de Las­se Bie­hl i sep­tem­ber.

Den­gang hav­de pi­gen sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let på en in­sti­tu­tion for børn og un­ge i ot­te må­ne­der.

Iføl­ge rets­plej­e­loven skal der fo­re­lig­ge helt sa­er­li­ge om­sta­en­dig­he­der, hvis en per­son un­der 18 år skal va­e­re fa­engs­let så la­en­ge. Det har Ret­ten i Hol­ba­ek til­sy­ne­la­den­de ment, at der var.

Ankla­ge­ren sag­de i sep­tem­ber, at ret­ten blandt an­det hav­de lagt va­egt på sa­gens al­vor. Det er en ka­em­pe­stor ef­ter­forsk­ning, der fyl­der man­ge ring­bind. Vi har af­hørt fle­re hund­re­de vid­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.