Ita­li­en til­by­der Ro­bert De Niro asyl

BT - - NYHEDER -

En by i Sy­di­ta­li­en, hvor sku­e­spil­le­ren Ro­bert De Niros bedste­fora­el­dre er fra, har til­budt film­stjer­nen asyl. Det sker, ef­ter at han i et tal­ks­how har sagt, at han nok vil­le flyt­te der­til, når Do­nald Trump vandt po­sten som USAs na­e­ste pra­esi­dent.

Nu har borg­meste­ren i den lil­le by Fer­ra­zza­no med 3.000 ind­byg­ge­re ta­get sku­e­spil­le­ren på or­det. Vi er klar til at by­de ham vel­kom­men, si­ger borg­me­ster An­to­nio Ce­rio iføl­ge nyheds­bu­reau­et AFP.

Ro­bert De Niro har ik­ke holdt sig til­ba­ge, når han har ud­talt sig om den kom­men­de pra­esi­dent. Idi­ot og gris er blandt de ord, De Niro tid­li­ge­re har brugt til at be­skri­ve Do­nald Trump.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.