Pi­lou As­ba­ek og Scar­lett Jo­hans­son gen­for­e­net

BT - - TV/RADIO -

de­res ophav, for­tal­te As­ba­ek ef­ter­føl­gen­de til BT.

»Vi tal­te blandt an­det sam­men om Dan­mark, som hun er me­get glad for, men el­lers var det mest ar­bejds­re­la­te­ret,« sag­de han til BT i 2014.

For ny­lig for­tal­te As­ba­ek til Se og Hør, hvor­dan det var at bli­ve gen­for­e­net på film­la­er­re­det med Scar­lett Jo­hans­son.

»Det var fan­ta­stisk at ar­bej­de sam­men med hen­de. Hun er ski­de­sød. Jeg har fak­tisk tid­li­ge­re la­vet en in­tims­ce­ne med hen­de, men den blev klip­pet ud,« af­slø­re­de As­ba­ek til uge­bla­det i sid­ste må­ned.

’Ghost in the Shell’ får dansk bi­o­graf­pre­mi­e­re 30. marts 2017. SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.