U21-lands­hol­det del­te med Ita­li­en

BT - - ALKA SUPERLIGA -

At det dan­ske U21-lands­hold er sva­ert at sco­re imod og end­nu sva­e­re­re at slå, vid­ste man på for­hånd. Men Ni­els Fre­de­rik­sens trop­per de­mon­stre­re­de i af­tes igen ev­nen til at luk­ke af og ska­be re­sul­ta­ter, da man slap fra test­kam­pen mod Ita­li­en med 0-0.

Kam­pen ud­vik­le­de sig til ti­der til en for­svarskamp, hvor ita­li­e­ner­ne sad på de sto­re chan­cer, mens dan­sker­ne for­søg­te at over­le­ve.

Beg­ge lan­de er kva­li­fi­ce­ret til EM i Po­len. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.