An­svar

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Han er en af mi­ne kap­ta­j­ner på hol­det. Jeg har fi­re-fem for­skel­li­ge kap­ta­j­ner på hol­det, og nog­le gan­ge snak­ker jeg med dem, når jeg vil ha­ve no­get in­for­ma­tion om hol­det, el­ler når der skal tra­ef­fes en vig­tig be­slut­ning. Der er Ni­ck­las en stor del af det

»Det er ik­ke no­get pro­blem for mig el­ler spil­ler­ne, for det er ude af vo­res ha­en­der. Vi er fo­ku­se­ret på ba­nen, og hvis vi skif­ter ejer, bli­ver det ik­ke no­get pro­blem for os, for det kan vi ik­ke sty­re. Må­ske er det en god nyhed for klub­ben, så det be­kym­rer vi os ik­ke om,« for­sik­rer Mon­ta­ni­er.

Not­ting­ham Fo­rest lig­ger blot to po­int over nedryk­nings­stre­gen og er uden sejr si­den Bendt­ners ska­de 14. ok­to­ber mod Bir­m­ing­ham, hvor hol­det hjem­me vandt 3-1. Na­e­ste op­ga­ve for Mon­ta­ni­er og Fo­rest er lør­dag, når hol­det skal mø­de Ipswich på ude­ba­ne. Umid­del­bart fort­sat uden Ni­ck­las Bendt­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.