DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­en til VM er sta­dig lang. Det er kon­klu­sio­nen fra book­ma­ker­ne ef­ter fre­da­gens kamp, men den go­de nyhed er dog, at det ik­ke er helt så us­and­syn­ligt la­en­ge­re.

Dan­ske Spil gi­ver så­le­des 2,90 mod 3,50 før kam­pe­ne fre­dag. Ud­over den dan­ske sejr og det mo­ment­vis gan­ske fi­ne spil i den sik­re sejr på 4-1 over Ka­sak­h­stan skyl­des det og­så Mon­te­ne­gros uven­te­de ne­der­lag i Ar­me­ni­en ef­ter et sam­men­brud ef­ter pau­sen.

»Sej­ren lu­ne­de for lands­hol­det, og der var go­de tak­ter i spil­let, men vi vur­de­rer sta­dig, at det ser sva­ert ud for Dan­mark i for­hold til at kva­li­fi­ce­re sig til VM 2018. Det er sva­e­re op­ga­ver langt va­ek hjem­me­fra, og Dan­mark har for­ment­lig ik­ke råd til fle­re ne­der­lag. Det er hår­de vil­kår for et hold, der kun har vun­det én ude­kamp si­den 2013,« si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.