1,73

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er sva­ert at se det her ud­vik­le sig til en må­l­fest. Sy­ri­en spil­ler hjem­me­kam­pe­ne i Ma­lay­sia, hvor der skul­le fal­de en del regn plus va­e­re 26 gra­der ved kamp­start, og det pas­ser na­ep­pe de to ara­bi­ske lan­de spe­ci­elt godt. Iran spil­ler ud fra en stram de­fen­siv, og der har da og­så blot va­e­ret fi­re mål i hol­dets fi­re før­ste kam­pe i kva­li­fi­ka­tio­nen, og da uaf­gjort her ik­ke er en ka­ta­stro­fe, sat­ser de na­ep­pe helt vildt fra start. Og­så Sy­rer­ne er me­get de­fen­si­ve med blot tre mål i hol­dets før­ste fi­re kam­pe, så od­dset på mak­si­malt to mål her sy­nes me­get in­ter­es­sant.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.