3,10

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Top­brag i Me­tal­liga­en med en alt for stor fa­vo­rit. Rung­sted har et på pa­pi­ret bed­re hold end Aal­borg, og ef­ter en min­dre form­kri­se har man fun­det ni­veau­et igen med fi­re sej­re i de se­ne­ste fem kam­pe, hvor spe­ci­elt sej­ren i Fre­de­riks­havn var im­po­ne­ren­de. Aal­borg har gjort det flot, men har vist be­gyn­den­de svag­heds­tegn med ne­der­lag til Her­lev og se­ne­st pro­ble­mer mod el­lers to­talt form­for­lad­te Rø­d­ov­re, og selv om Aal­borg vandt det før­ste mø­de i Hørs­holm, var det ef­ter en kamp, hvor Rung­sted do­mi­ne­re­de. Alt an­det li­ge skal 2-tal­let her va­e­re fin va­er­di.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.