2 , 35

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Mo­ti­va­tion be­ty­der me­get i ven­skabs­kam­pe, og man kan godt til­la­de sig at stil­le spørgs­måls­tegn ved, hvor me­get Island gi­der den­ne kamp. Først var man igen­nem en lang som­mer med EM-suc­ce­sen og si­den alt­så VM-kva­li­fi­ka­tion, hvor man var igen­nem en hård kamp i Kro­a­tien lør­dag og na­ep­pe kan man­de sig helt vildt op til den­ne ven­skabs­kamp – i for­vej­en ser man of­te Island fl­op­pe i de be­tyd­nings­lø­se kam­pe. Mal­ta spil­le­de hjem­me fre­dag og har der­for in­gen rej­se­ak­ti­vi­tet og 24 ti­mers ek­stra hvi­le. Hol­det skal ik­ke va­e­re helt uden chan­cer hér.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.