NU BAN­KER DE AL­LE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NYRIGE Ba­sket­ball­spil­ler­ne i ame­ri­kan­ske NBA hø­rer nu til blandt de bedst be­tal­te af al­le sport­s­stjer­ner. Det vi­ser en år­lig op­gø­rel­se fo­re­ta­get af det bri­ti­ske me­die Spor­ting In­tel­li­gen­ce.

NBA-mester­hol­det Cle­veland Ca­va­li­ers top­per li­sten med en gen­nem­snitsløn på 59 mio. kr. om året (8,65 mio. dol­lar). Num­mer to er iføl­ge op­gø­rel­sen ba­se­bal­l­hol­det New York Yan­ke­es, der i snit be­ta­ler en år­lig ga­ge på 52,5 mio. kr. til si­ne spil­le­re.

Man­che­ster Uni­ted er den fod­bold­klub, der kø­rer med de højeste gen­nem­snitsløn­nin­ger på små 51,9 mio. kr. per spil­ler. Det ra­ek­ker dog kun til en fjer­de­plads på li­sten i år.

FC Bar­ce­lo­na føl­ger li­ge ef­ter på fem­te­plad­sen med 50,9 mio. kr.

Seks ame­ri­kan­ske ba­sket­ball-klub­ber fra NBA er i Top 10 på Spor­ting In­tel­li­gen­ce-li­sten, der og­så rum­mer et ba­se­bal­l­hold og tre fod­bold­klub­ber. Ud over Man­che­ster Uni­ted og Bar­ce­lo­na er det Man­che­ster Ci­ty. Der er dog vendt godt op og ned på top­pen af li­sten i for­hold til sid­ste år, hvor der var ot­te eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­klub­ber og in­gen NBAhold i Top 10. Det skyl­des blandt an­det Bre­xit-af­stem­nin­gens ef­fekt på ver­dens va­luta­ku­r­ser og en ny niårig tv-af­ta­le for NBA, der har en va­er­di af 24 mia. dol­lar (164 mia. kr.).

Den år­li­ge va­er­di af tv-af­ta­len er ste­get med 180 pro­cent, og en stor del af pen­ge­ne ry­ger i lom­mer­ne på LeBron Ja­mes og co. I gen­nem­snit tje­ner NBA-spil­ler­ne 13,5 mio. kr. me­re i år end sid­ste år, og der­for er NBA-hol­de­ne sprun­get godt op på li­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.