STÅ­LE SOL­BAK­KENS FLIRT MED DET NOR­SKE FOD­BOLD­FOR­BUND

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STÅ­LE SOL­BAK­KEN HAR I DE SE­NE­STE MÅ­NE­DER GI­VET SMÅ HENTYDNINGER TIL, AT HAN IK­KE ER AFVISENDE OVER FOR EN FREM­TID SOM NORSK LAND­STRA­E­NER.

»Jeg ta­en­ker, at den dag, Nor­ges Fot­bal­l­for­bund skal an­sa­et­te en ny tra­e­ner, vil det va­e­re ma­er­ke­ligt, hvis ik­ke jeg er kan­di­dat, når nu jeg har va­e­ret det før. Des­u­den har jeg nu me­re er­fa­ring end tid­li­ge­re, bå­de po­si­tivt og ne­ga­tivt.« (Til VG) »Jeg tror, at al­le tra­e­ne­re ta­en­ker på det (land­stra­e­nerjob­bet, red.). Men der skal sam­ti­dig va­e­re den rig­ti­ge ti­m­ing.« (Ha­mar Ar­bei­der­blad) »Det ta­ger tre ti­mer og 45 mi­nut­ter at kom­me til Ha­mar. Så der er jo lidt la­en­ge­re vej til min fa­mi­lie end nor­malt. Men jeg ser nu mi­ne børn li­ge så me­get som en nor­mal skilt mand.« (Til BT om sav­net til fa­mi­li­en) »Som det er nu, er det vig­tig­ste for mig, at det her er den sid­ste vin­ter, hvor vi bor va­ek fra hin­an­den. Det må lø­ses på en el­ler an­den må­de.« (Til VG om fa­mi­li­en)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.