Fre­dens Ark

BT - - NYHEDER -

Ejen­dom­men lig­ger klos op ad Pus­her­stre­et. Der er fri ud­sigt og di­rek­te ad­gang til en stor plads, hvor pus­her­ne ple­jer at stå. Ejen­dom­men er renove­ret fle­re gan­ge, og en­kel­te lej­lig­he­der er for­sy­net med sto­re al­ta­ner.

Her bor den 52-åri­ge CAH, der er idømt to et halvt års fa­engsel for han­del med 165 ki­lo hash. Hans na­bo er den 36-åri­ge AKP, der er idømt to et halvt års fa­engsel for han­del med 175 ki­lo hash.

Byg­nin­gen hu­ser og­så 40-åri­ge SLJ, der blev idømt fem år for has­hhan­del i den

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.