Ma­el­kebøt­ten 117

BT - - NYHEDER -

I en lej­lig­hed på 103 kva­drat­me­ter med eget køk­ken og toilet bor den 43-åri­ge has­hhand­ler CD. Han er idømt en fa­engsels­straf på tre år og ni må­ne­der for salg af 493,1 ki­lo can­na­bis­pro­duk­ter i pe­ri­o­den 23. juli 2014 til 17. sep­tem­ber 2015. CD er kendt for at ha­ve for­bin­del­ser til ro­ck­er­klub­ben Hells An­gels.

I ta­ge­ta­gen bor den 44-åri­ge pus­her JL, der for ny­lig blev idømt et år og fi­re må­ne­der for han­del med hash. Fra hans lej­lig­hed er der iføl­ge BTs op­lys­nin­ger ad­gang til en enorm tag­ter­ras­se, der fyl­der he­le ta­get. Iføl­ge TV2 er lej­lig­he­den istand­s­at for 2,6 mio. kr. Nog­le af de dy­re­ste lej­lig­he­der i Kø­ben­havn er dem, der bli­ver solgt på Chri­sti­ans­havn. Hvis der til­med er al­tan el­ler li­ge­frem tag­te­ras­se, som er en sja­el­den­hed i Kø­ben­havn, ta­ler vi om eks­klu­sivt liebha­ve­ri

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.