Karls­vog­nen

BT - - NYHEDER -

Her bor pus­he­ren WKM, der er idømt to år og ni må­ne­ders fa­engsel for han­del med 265 ki­lo hash. WKM har tid­li­ge­re va­e­ret an­holdt for at ka­ste sten mod po­li­ti­et. Karls­vog­nen er en af Chri­sti­a­ni­as mest top­renove­re­de ejen­dom­me. Byg­nin­gens tag er om­dan­net til en ek­stra eta­ge med sto­re pa­nora­mavin­du­er. Rundt om he­le byg­nin­gen er der op­ført sto­re al­ta­ner i trae. Lidt la­en­ge­re ne­de ad vej­en, der kal­des ’Ma­el­ke­vej­en’, bor 35-åri­ge JKC, der er idømt to et halvt års fa­engsel. Han har fem tid­li­ge­re dom­me for over­tra­e­del­se af narko­ti­ka­lov­giv­nin­gen, her­un­der en dom på tre må­ne­ders fa­engsel. Den 26-åri­ge pus­her LLL, der er idømt tre år og tre må­ne­ders fa­engsel, for­kla­re­de i ret­ten, at han i en pe­ri­o­de har bo­et på ’Ma­el­ke­vej­en’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.