Hå­ber på snar­lig af­ta­le om Eu­ro­pol

BT - - NYHEDER -

Dan­mark hå­ber at få en sa­er­af­ta­le om fort­sat dansk til­knyt­ning til det eu­ro­pa­ei­ske po­li­ti­sam­ar­bej­de, Eu­ro­pol, in­den for nog­le uger.

Det si­ger uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen (V), ef­ter at han i går hav­de en stri­be mø­der med de le­de­re i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, der skal va­e­re med til at god­ken­de en dansk af­ta­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.