Flygt­nin­ge tvin­ges til­ba­ge til So­ma­lia

BT - - NYHEDER -

Myn­dig­he­der­ne i Ke­nya pres­ser so­ma­li­ske flygt­nin­ge til at ven­de til­ba­ge til de­res hjem­land til trods for den va­eb­ne­de kon­flikt i So­ma­lia.

Det si­ger men­ne­ske­ret­tig­heds­or­ga­ni­sa­tio­nen Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal i en ny rap­port.

»De men­ne­sker, der tvin­ges til­ba­ge, ri­si­ke­rer at bli­ve dra­ebt el­ler sår­et,« si­ger Am­ne­sty In­ter­na­tio­nal.

Am­ne­sty si­ger, at der bor over 280.000 flygt­nin­ge i Da­daab, som er ver­dens stør­ste flygt­nin­ge­lejr.

Am­ne­sty do­ku­men­te­rer i den nye rap­port, at Ke­nya al­le­re­de er be­gyndt at tvin­ge be­bo­e­re i Da­daab-flygt­nin­ge­lej­ren til­ba­ge til So­ma­lia.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.