Kør­sels­fradrag bli­ver min­dre

BT - - NYHEDER -

Pend­le­re må fin­de sig i, at de­res be­for­drings­fradrag bli­ver min­dre na­e­ste år. Det sker, for­di ben­zin­pri­ser­ne ser ud til at for­bli­ve la­ve i 2017, sam­ti­dig med at nye bi­ler kø­rer la­en­ge­re på li­te­ren. Det op­ly­ser Skat, ef­ter at Skat­te­rå­det har be­reg­net de nye sat­ser for bå­de be­for­drings­fradrag og for godt­gø­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.