Me­re fa­engsel til pa­edo­fil pra­est

BT - - NYHEDER -

Ret­ten i Hol­ba­ek for­la­en­ge­de i går va­re­ta­egts­fa­engs­lin­gen af en 46-årig pra­est ved Tøm­merup Kir­ke na­er Ka­lund­borg med yder­li­ge­re fi­re uger.

Man­den er sig­tet for at ha­ve mis­brugt to dren­ge og en pi­ge seksu­elt.

Iføl­ge pra­e­stens ad­vo­kat, Tho­mas Leif Phi­lip, er­ken­der man­den sig skyl­dig i at ha­ve for­gre­bet sig på den min­dre­åri­ge pi­ge.

An­gi­ve­ligt skal han bå­de ha­ve haft sam­le­je og an­den køns­lig om­gang med pi­gen. Over­gre­be­ne ske­te iføl­ge DR Nyhe­der fra pi­gen var 12 til 13 år.

Den 46-åri­ge na­eg­ter sig skyl­dig i sig­tel­ser­ne om, at han skal ha­ve for­gre­bet sig på to dren­ge på 12 og 13 år.

Po­li­ti­et har ef­ter­lyst fle­re of­re, men i fem må­ne­der har in­gen meldt sig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.