SVAERM AF STJERNESKUD TORSDAG NAT

BT - - NYHEDER -

ØNSKETID Hvis man får et øn­ske op­fyldt, når man ser et stjerneskud, bør der va­e­re mu­lig­hed for at få op­fyldt et par styk­ker nat­ten mel­lem torsdag og fre­dag. Her er der mu­lig­hed for at op­le­ve Leo­ni­der­ne på stjer­ne­him­len.

Det er en svaerm af stjerneskud, som ind­fin­der sig hvert år på det­te tids­punkt, for­kla­rer pla­ne­ta­ri­e­le­der Lars Pe­ter­sen, Orion Pla­ne­ta­ri­um i Jels.

»Jor­den kryd­ser gennem en ko­met­ba­ne, og når støv­korn fra ko­me­ten mø­der Jor­dens at­mos­fa­e­re, så bra­en­der de her par­tik­ler op. Det ser vi som stjerneskud,« forta­el­ler Lars Pe­ter­sen.

Det er ba­nen fra ko­me­ten Tem­pel-Tutt­le, som Jor­den kryd­ser nat­ten mel­lem torsdag og fre­dag.

Er vej­ret klart, vil det va­e­re mu­ligt at se op mod 20 stjerneskud i ti­men.

På en nor­mal nat er der i gen­nem­snit to-tre stjerneskud i ti­men. Mør­ke ud­sig­ter Det er ty­pisk sidst på nat­ten, at chan­cen for at op­le­ve stjer­neskud­de­ne er størst. Men det for­ud­sa­et­ter, at vej­ret er klart.

»Det op­ti­ma­le er klart vejr, og så ga­el­der det om at fin­de et mørkt sted, hvor der ik­ke er ga­de­lys el­ler an­dre lys, der kan ta­ge ud­sy­net, si­ger Lars Pe­der­sen.

DMIs prog­no­se lover sky­er med by­ger af og til. Skul­le der va­e­re hul­ler i sky­da­ek­ket, kan fuld­må­nen øde­la­eg­ge lidt af op­le­vel­sen.

Leo­ni­der­ne har få­et navn ef­ter stjer­ne­teg­net Lø­ven, for­di stjer­neskud­de­ne sy­nes at strå­le ud fra det sted på him­len, hvor stjer­ne­bil­le­det Lø­ven hø­rer hjem­me.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.