Tred­je mand fa­engs­let for ro­ck­er­sky­de­ri i Na­est­ved

BT - - NYHEDER -

DRABSFORSØG En flok helt un­ge ro­ck­e­r­a­spiran­ter med til­knyt­ning til Ban­di­dos mista­en­kes for at stå bag et drabsforsøg ved et Re­ma 1000-su­per­mar­ked i Na­est­ved. I for­vej­en sid­der to un­ge på 17 og 18 år fa­engs­let i sa­gen, og tirs­dag har en dom­mer sendt end­nu en mistaenkt bag trem­mer.

Det dre­jer sig om en 21-årig mand, som blev an­holdt man­dag klok­ken 10.30.

Iføl­ge spe­ci­a­lankla­ger Ma­ria Jep­sen er han sig­tet for med­vir­ken til ned­skyd­nin­gen af en 30årig mand.

Nat­ten til 23. sep­tem­ber blev han ramt af fle­re kug­ler og i hast flø­jet til Rigs­ho­spi­ta­lets Trau­me­cen­ter. Ef­ter tre ugers ef­ter­forsk­ning lyk­ke­des det po­li­ti­et at an­hol­de de to på 17 og 18 år, og nu har man alt­så slå­et klø­er­ne i en tred­je. De to er ud over drabs­for­sø­get 23. sep­tem­ber sig­tet for yder­li­ge­re to drabsforsøg samt for vå­ben­be­sid­del­se.

Iføl­ge Sydsja­el­lands og Lol­landFalsters Po­li­ti ud­sprin­ger al­le sku­depi­so­der­ne af en kon­flikt mel­lem Ban­di­dos og Sa­tu­da­rah.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.