Tviv­len er hen­des driv­kraft

BT - - NAVNE - Løs­nin­ger fra i går:

BLÅ BOG Navn: Har Hun Nem Sva­er Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ra­ek­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­tra­e­de me­re end én gang i hver ra­ek­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Be­a­te Ka­ro­li­ne Bil­le med­vir­ket i føl­gen­de film: ’Nat­tens en­gel’ (1998) ’Ol­sen-ban­dens sid­ste stik’ (1998) ’Dra­bet’ (2005) ’Fi­di­bus’ (2006) ’De fortab­te sja­e­les ø’ (2007) ’Dai­sy Di­a­mond’ (2007) ’Blå ma­end’ (2008) ’De­tek­ti­ver­ne’ (2014) ’Fa­san­dra­e­ber­ne’ (2014)

har gi­vet ud­tryk for, at hun ha­de­de at gå i sko­le, selv om hun kom fra et bog­ligt hjem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.