God an­den halv­leg sik­rer BSV ude­sejr

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En god an­den halv­leg sik­re­de BSV en ude­sejr på 27-22 over År­hus Hånd­bold, og de for­sva­ren­de me­stre har der­med 16 po­int ef­ter 10 kam­pe – det sam­me som Aal­borg, der dog har spil­let en kamp fa­er­re.

Det så el­lers godt ud for hjem­me­hol­det i de før­ste 30 mi­nut­ter, og Erik Ve­je Ras­mus­sens trop­per så ud til at va­e­re på vej mod en over­ra­skel­se, da de sidst i før­ste halv­leg før­te med 14-11.

BSV fik dog re­du­ce­ret til 13-14 in­den pau­sen, og i an­den halv­leg gik År­hus helt i stå.

Hjem­me­hol­det score­de kun fi­re mål i de før­ste 20 mi­nut­ter, og BSV ud­nyt­te­de scor­ing­s­tør­ken til at brin­ge sig kom­forta­belt for­an med 24-18.

Trods en for­nuf­tig ind­sats i de sid­ste 10 mi­nut­ter måt­te År­hus fin­de sig i sa­e­so­nens sjet­te ne­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.