AaB for­la­en­ger med ba­ck­ta­lent

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AaB med­del­er på sin hjem­mesi­de, at den 19-åri­ge høj­re­ba­ck Jo­akim Ma­e­h­le har få­et for­la­en­get sin kon­trakt til som­me­ren 2020.

Ma­e­h­le kom til AaB som 12årig, og før den­ne sa­e­son blev han ryk­ket op i klub­bens trup i Alka Su­per­liga­en.

Jo­akim Ma­e­h­le gla­e­der sig over at for­la­en­ge kon­trak­ten med den nord­jy­ske klub.

»Det gi­ver ro, men sam­ti­dig er jeg me­get be­vidst om, at det er nu, at det hår­de ar­bej­de be­gyn­der. Jeg vil selv­føl­ge­lig gø­re alt for at for­sø­ge at be­hol­de min plads på hol­det, selv om der er hård kamp om at spil­le. Det er gå­et langt hur­ti­ge­re for mig end for­ven­tet, og jeg er glad for, at Lars (Søn­der­gaard, AaBs ch­eftra­e­ner, red.) har tur­det gi­ve mig chan­cen.«

»Nu hand­ler det per­son­ligt om at fort­sa­et­te min ud­vik­ling og va­e­re med til at ta­ge an­svar, så vi som hold igen be­gyn­der at hen­te sej­re,« si­ger Jo­akim Ma­e­h­le.

Han er fo­re­lø­big no­te­ret for 11 kam­pe og et en­kelt mål for AaB.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.