Ham­rén brin­ges i spil til norsk job

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stå­le Sol­bak­ken er ik­ke det ene­ste navn, der er ble­vet bragt på ba­nen i spe­ku­la­tio­ner­ne om, hvem der skal va­e­re ny norsk fod­bold­land­stra­e­ner, hvis Per-Mathias Høg­mo får spar­ket. Sven­ske me­di­er brag­te i går den tid­li­ge­re land­stra­e­ner Erik Ham­rén, der stod i spid­sen for Sve­ri­ge un­der som­me­rens EM i Frank­rig, i spil.

’Ham­rén er i spil til at er­stat­te Høg­mo. Ham­rén fløj til Oslo tirs­dag mor­gen,’ skri­ver Af­ton­bla­det.

Ham­rén af­vi­ser dog over for Expres­sen, at tu­ren til Oslo hav­de til for­mål at snak­ke med det nor­ske fod­bold­for­bund.

»Jeg var en tur i Oslo, men det hand­le­de ik­ke om land­stra­e­nerjob­bet (i Nor­ge, red.),« si­ger Ham­rén til det sven­ske me­die.

Kender norsk fod­bold

Til norsk TV2 sag­de Ham­rén man­dag af­ten:

»Hvis jeg kom­men­te­rer det (job­bet, red.), op­står der ba­re spe­ku­la­tio­ner. Det har jeg for me­get respekt for Per-Mathias til at gø­re.«

Si­den han fra­t­rå­d­te som svensk land­stra­e­ner, har Erik Ham­rén va­e­ret ar­bejds­løs, så i mod­sa­et­ning til Sol­bak­ken, skal han ik­ke kø­bes fri fra en af­ta­le med en ar­bejds­gi­ver, men kan tra­e­de til med kort var­sel.

59-åri­ge Erik Ham­rén har tid­li­ge­re va­e­ret ch­eftra­e­ner i Ro­sen­borg og har der­for et godt kend­skab til norsk fod­bold. Han før­te Trond­heim-klub­ben til mester­ska­bet i bå­de 2009 og 2010.

I Dan­mark er Ham­rén mest kendt for at gø­re AaB til dansk mester i 2008. /ritzau/

Jeg var en tur i Oslo, men det hand­le­de ik­ke om land­stra­e­nerjob­bet (i Nor­ge, red.) Erik Ham­rén

FOTO: REU­TERS

Erik Ham­rén af­vi­ser, at han har holdt mø­der om land­stra­e­nerjob­bet i Nor­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.