SA­GEN KORT

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

11. OK­TO­BER: Nor­ge vin­der 4-1 over San Ma­ri­no ef­ter be­sva­er­lig­he­der un­der­vejs. Det får nor­ske VG til at kra­e­ve tra­e­ner Per-Mathias Høg­mo ud­skif­tet – og ger­ne med Sol­bak­ken.

13. NOVEM­BER: Nor­ske Dag­bla­det forta­el­ler, at Stå­le Sol­bak­ken har haft hem­me­ligt mø­de med top­fod­bold­chef Nils Jo­han Semb i Kø­ben­havn, og at det nor­ske fod­bold­for­bund (NFF) har ud­pe­get Sol­bak­ken som er­stat­ning for land­stra­e­ner Høg­mo.

13. NOVEM­BER: Stå­le Sol­bak­ken forta­el­ler til VG, at mø­det med Semb ik­ke var hem­me­ligt, og at det hand­le­de om gam­le da­ge, kam­pen mod Lei­ce­ster og FCKs nord­mand Juli­an Kri­stof­fer­sen. 14. NOVEM­BER: BT kan forta­el­le, at NFF er be­gyndt at kur­ti­se­re Sol­bak­ken for at gø­re ham in­ter­es­se­ret i land­stra­e­nerjob­bet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.