Pe­ter Møl­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Va­ert på blandt an­det ’Fod­bold­ma­ga­si­net’. Han er på en an­den kon­trakt og har ik­ke haft sam­me ram­mer for svar-de­ad­li­ne. Han va­el­ger i ste­det at hen­hol­de sig til sin kon­trakt, der ud­lø­ber i som­me­ren 2018 I prin­cip­pet er jeg med i Aar­hus, men jeg kan si­ge op med tre må­ne­ders var­sel. Men jeg har fak­tisk ik­ke rig­tigt sagt A el­ler B til no­get

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.