Sø­ren Re­edtz

Va­ert på blandt an­det ’Af­ten­tour’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg har her til for­mid­dag de fa­cto skre­vet un­der på min egen fy­re­sed­del. DR Sporten bli­ver, som man­ge ved, tvangs­flyt­tet til År­hus. Jeg tvangs­flyt­ter ik­ke min fa­mi­lie, og med den be­slut­ning er jeg op­sagt med sid­ste ar­bejds­dag 31. ja­nu­ar 2018

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.