Jens Jacob Juulsa­ger

Kom­men­ta­tor på ra­dio og tv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg er sinds­sygt ae­r­ger­lig over det. Jeg har et enormt sjovt job, som jeg sa­et­ter stor pris på. Jeg er enormt glad for mi­ne kol­le­ger og de sport­s­folk, jeg føl­ger i tykt og tyndt. Jeg er enormt ked af, at det ik­ke kan fort­sa­et­te. Det er en ve­mo­dig dag. Vi har en fan­ta­stisk vel­fun­ge­ren­de re­dak­tion. Folk er gla­de for at ar­bej­de sam­men, og vi har et fag­ligt godt mil­jø. Folk er ke­de af, at det op­hø­rer, som det fun­ge­rer nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.