Hen­rik Li­ni­ger

Kom­men­ta­tor på ra­dio og tv

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Jeg har med­delt min ar­bejds­gi­ver, at jeg har ta­enkt mig at fort­sa­et­te med at ar­bej­de på DR Sporten og­så ef­ter, at sporten flyt­ter til Aar­hus ef­ter fe­bru­ar 2018

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.