Pen­ge til kamp mod skat­te­ly slip­per op

BT - - NYHEDER -

Selv­om po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg er eni­ge om, at skat­te­ly er et on­de, der skal be­ka­em­pes, så lø­ber en sa­er­be­vil­ling til skat­te­va­es­nets ind­sats mod skat­te­ly ud om to år. Og der er ik­ke ud­sigt til, at be­vil­lin­gen, der er på 53 mil­li­o­ner kro­ner i 2017, bli­ver for­la­en­get, op­ly­ser So­ci­al­de­mo­kra­tiets skat­te­o­rd­fø­rer Jes­per Pe­ter­sen (fo­to).

»Vi ved, at det er mil­li­ar­der af kro­ner, Dan­mark går glip af, og der er en vok­sen­de in­ter­na­tio­nal kamp mod skat­te­ly. Den er re­ge­rin­gen åben­bart ik­ke in­ter­es­se­ret i at sa­et­te mus­k­ler bag la­en­ge­re,« si­ger han. Ven­stres skat­te­o­rd­fø­rer Lou­i­se Scha­ck El­holm for­sik­rer dog, at kam­pen mod skat­te­ly fort­sa­et­ter, og­så selv om der ik­ke la­eg­ges op til, at der skal va­e­re en of­fi­ci­el bud­get­post øre­ma­er­ket ind­sat­sen mod skat­te­ly. Hun hen­vi­ser til, at Skat for ny­lig har købt for­tro­li­ge op­lys­nin­ger om 500-600 dan­ske­re, der op­tra­e­der i de la­ek­ke­de skat­te­ly-do­ku­men­ter kal­det Pa­na­ma Pa­pers.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.